Turnaje mládeže

Pravidla financování turnajů badminton Poděbrady 

Úhrada startovného: min. jeden rok členem oddílu Poděbrady, zařazení min do B družstva, registrovaný hráč v ČBaS musí odehrát min 5 turnajů za sezonu pořádané ČBaS.  

  • turnaje ČBaS (GP, Miniton, OP) budou hrazeny v plné výši oddílem; 
  • amatérské turnaje budou hrazeny prvních pět v plné výši (družstvo B) dále si hráč hradí sám; 

Úhrada cestovného: každý účastník si cestovní náklady hradí sám. 

Registraci v ČBaS zařizuje a hradí oddíl (družstvo A). 

 

Družstvo C: začátečníci  

trénink pondělí a čtvrtek 18:00 – 19:30 

Družstvo B: pokročilí/rekreační 

 trénink pondělí a čtvrtek 18:00 – 19:30, neděle 9:00 – 10:30 

Družstvo A: závodní(registrovaní) po dohodě s trenérem 

 trénink úterý 19:30 – 21:00, čtvrtek 18:00 – 19:30, neděle 9:00 – 10:30 

Kategorie podle ČBaS