Turnaje mládeže

Pravidla financování turnajů badminton Poděbrady 

Úhrada startovného: min. jeden rok členem oddílu Poděbrady, registrovaný hráč v ČBaS musí odehrát min 5 turnajů za sezonu pořádané ČBaS.  

  • turnaje ČBaS (GP, Miniton, OP) budou hrazeny v plné výši oddílem; 
  • amatérské turnaje si hráč hradí sám; 

Úhrada cestovného: každý účastník si cestovní náklady hradí sám. 

Registraci v ČBaS zařizuje a hradí oddíl.